górska wycieczka w Beskid Niski tropem filmowców

Data/Czas
2020-09-26
06:00

Kategorie


górska wycieczka w Beskid Niski tropem filmowców

Górska wycieczka
w Beskid Niski tropem filmowców

26.09.2020 (sobota)

Program wycieczki:

Zbiórka uczestników na parkingu dla autokarów obok MNZP w Przemyślu, Plac Rybi 05:50. Wyjazd z Przemyśla o godz. 6.00 do miejscowości Lipowiec.
Przejście piesze trasą: Lipowiec – Czeremcha – Przełęcz Beskid – Kamień – Lipowiec (trasa ok. 6 godz.).
Relaks i spacer w Jaśliskach, „filmowej stolicy Podkarpacia”, oscarowej miejscowości z filmu pt. „Boże Ciało”.
Powrót do Przemyśla w godzinach wieczornych.

UWAGA! Wymaga się od uczestników wycieczki odpowiedniego ubioru do wędrówek górskich oraz kondycji fizycznej.

Cena: 90 zł ; członkowie PTTK – 85 zł

Świadczenia objęte ceną: transport, przewodnictwo, ubezpieczenie (SU 5000 zł)
Zgłoszenia i zapisy przyjmuje Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl tel. 16 678 53 74 w terminie do 23.09.2020 r (środa).
Osoby zgłaszające się telefonicznie ( nr 16 678 53 74) zobowiązane są do wpłat przelewem lub osobiście należności na wyjazd najpóźniej w terminie do 3 dni od zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto PEKAO S.A. 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259 lub w biurze PTTK ul. Waygarta 3 od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 – 13:00.

fot. Henryk Bielamowicz