NOWY TERMIN - BIAŁORUŚ - 23-27.09.2020 - SĄ JESZCZE MIEJSCA

Wycieczki zagraniczne
Termin: 2020-09-23 - 2020-09-27

Venue: Białoruś

PTTK Oddział im. Dr. M. Orłowicza   w Przemyślu zaprasza

             na wyjazd pod   patronatem

     Klubu PTTK „POD CIUCHCIĄ”  

BIAŁORUŚ historyczno-krajoznawcze  szlaki dawnej Rzeczpospolitej

13 - 17 maja  2020 r.
nowy termin 23-27.09.2020

Grodno- Nowogródek-Zaosie-Lida-Mir-Nieśwież-Mińsk-Brześć

                  

 

Program:

1 dzień. - : Wyjazd   o godz. 2 : 00  z Przemyśla spod Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - parking Plac Rybi ( obok MNZP).                                                                                                                                       Przyjazd do Grodna, Zwiedzanie (uzależnione od czasu przekroczenia granicy); Dom Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, cerkiew na Kołoży z XII w., zabytkowy cmentarz katolicki, obiadokolacja, przejazd i zakwaterowanie w hotelu, nocleg.         

                                                                                                                                                                               

2 dzień- :  śniadanie, przejazd do Nowogródka – zwiedzanie domu Mickiewicza, fara, ruiny średniowiecznego zamku,  Zaosie – zrekonstruowany zaścianek szlachecki, miejsce  narodzin A. Mickiewicza, Lida – zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa Lidzkiego: zamek obronny księcia Giedymina z XIV w . ze spektaklem  "Ślub Jagiełły"  - w zamku, klasztor Pijarów i kościół farny. obiadokolacja, nocleg w Lidzie.

                                                                                                                                                         

3 dzień-: śniadanie, przejazd  do   Miru, zwiedzanie  wspaniałego zabytkowego  zespołu   parkowo  -  zamkowego  Radziwiłłów z XVI w. znajdującego się na liście UNESCO. Przejazd do Nieświeża – zwiedzanie zamku - rezydencji rodowej Radziwiłłów i kościoła p.w. Bożego Ciała, w którego kryptach pochowanych jest ok. 100 członków rodu . Przejazd do  Mińska.  Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja.

 

4 dzień-: śniadanie, zwiedzanie Mińska: Troickie Przedmieście z „wyspą łez”, zabytkowy kościół św. Szymona i Heleny, Ratusz, Biblioteka Narodowa, Prospekt Niezależności,  Popołudniowy przejazd do Brześcia. wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Brześciu, obiadokolacja.

                    

5 dzień- ; śniadanie; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej – zespół fortyfikacji wzniesionych w XIX w., spacer po mieście najdłuższym deptakiem w Białorusi, przy którym mieszczą się regionalne sklepiki i kawiarnie, świątynie chrześcijańskie m.in. sobór garnizonowy pw. Św. Mikołaja, czas wolny na posiłek we własnym zakresie, wyjazd- granica państwa- powrót do Przemyśla.   Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena wycieczki:

członkowie Klubu PTTK Pod Ciuchcią i członkowie PTTK: 1170 zł +185 zł(koszt wizy)

pozostali uczestnicy:  1277 zł + 185 zł (koszt wizy)

                              

Cena obejmuje (kalkulacja na 45 os.): transport autokarem, parkingi, opłaty drogowe, ubezpieczenie NNW , KL ( s. u. 10 000 euro) ,  4 noclegi – hotele **i*** 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka  pilota.

W przypadku grupy 40 os. dopłata do kosztów ok. 30 zł/os.  Przy grupie liczącej mniej niż 35 osób lub znacznych różnicach od przyjętego kuru euro -przedstawienie nowej kalkulacji kosztów lub możliwe odwołanie wycieczki.

 

Cena nie zawiera: pakietu zwiedzania (biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ze spektaklem w zamku w Lidzie – „Ślub Jagiełły”, usługi lokalnych przewodników– 30 euro/os (przy 45 uczestnikach)  i ok. 45 rubli/os.  i ew. zestawu słuchawkowego Tour Guide – ok. 15 zł/os; (płatne obligatoryjnie przewodnikowi na Białorusi)  

 

W terminie  16.03.- 20.03.2020 r.   obowiązkowo należy  dostarczyć do PTTK:                                                                                                                                                                                     

opłatę za wyrobienie wizy 185 zł/1 os. (która obejmuje opłatę wizową, konsularną, ubezpieczenie, koszty przelewów), paszport, ksero paszportu strony ze zdjęciem, 1 x zdjęcie, wniosek na wizy.

 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 300 zł. do 20.02.2020

 

Po w/w terminie rezygnacja możliwa po znalezieniu innej osoby na miejsce rezygnującego.  Pozostała kwota płatna do 15 kwietnia 2020 r. Kolejność zapisów decyduje o kolejności zajmowania miejsc w autokarze.  

Przy  zapisie należy  podać  konieczne  do  zameldowania  w hotelach i ubezpieczenia dane:  imię i nazwisko, adres, datę urodzenia. (tel. lub email do kontaktu z organizatorem).

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta  Sawicka po godz. 16  (tel. 609045446).

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYROBIENIA WIZY NA BIAŁORUŚ .  

 - zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);                                                                      - paszport: Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej 2);           

  - jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;      Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

 

 

Cena dla członków PTTK:
1170 zł +185 zł wiza
Cena dla pozostałych osób:
1277 zł + 185 zł wiza
Dane organizatora:
PTTK Przemyśl

 

Terminy


  • Od 2020-09-23 do 2020-09-27

Wspierane przez iCagenda