Adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Przemyślu
ul. Waygarta 3
37-700 Przemyśl

e-mail: pttkprzemysl@op.pl

Konto PEKAO S.A. I/O Przemyśl 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259

Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 157/10
Telefon:
16 678 53 74
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

RODO:

Koleżanki i Koledzy, w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Przemyślu ul.Waygarta 3

 2. Kontakt z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód jak:

- uczestnik imprez turystycznych w celu realizacji zawartej umowy na świadczenie usług turystycznych.

- ew. jako odbiorca działań marketingowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonywania w/w celów i działań. Bez podania określonych danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.