Adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Przemyślu
ul. Waygarta 3
37-700 Przemyśl

e-mail: pttkprzemysl@op.pl

Konto PEKAO S.A. I/O Przemyśl 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259

Wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 157/10
Telefon:
16 678 53 74
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)